MTL עבודות בגובה רב

אודות החברה

MTL היא חברה שמעמיקה בתחום עבודות הגובה בכלל,ובפרט.

נוסדנו בשנת 2011תוך מתן מענה בעיקר למגדלים רבי קומות בעזרת חבלים.כיום חברתנו מבצעת ומציעה מערך שירותים רחב בתחום עבודות הגובה.

ןכיום מבצעת שירותים גם בתחום בהבניה וגם לשוק הפרטי.

ביכולתנו לבצע מתן מענה דחוף למקרים ספציפים אשר יש צורך לתת עליהם מענה תוך זמן קצר, חברתנו מציעה שירות זה בנוסף לפרויקטים גדולים שלוקחת תחת חסותה.

משרדי החברה יושבים בתל אביב אך אנו נותנים שירות בכל הארץ.